Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2011

natiiii
0585 e4aa
Reposted fromthenatuss thenatuss viaidii idii
natiiii
0457 979e

February 27 2011

natiiii
natiiii
natiiii
Reposted frommajkey majkey viaalibabus alibabus
natiiii
2607 5faf
Reposted fromFuel Fuel viaalibabus alibabus

February 26 2011

natiiii
7015 7a8d
Reposted fromprincesse princesse vialittlemermaid littlemermaid
natiiii
5530 30cf
Reposted fromscar scar
natiiii
6203 d406
Reposted frompmsgirl pmsgirl viamagdaleniusz magdaleniusz
natiiii
7210 d495
Reposted fromNatti Natti viamagdaleniusz magdaleniusz
natiiii
Reposted fromevh evh viamagdaleniusz magdaleniusz
natiiii
natiiii
Kobiety robią różnego rodzaju błędy.
Mężczyźni tylko dwa rodzaje: wszystko co mówią i wszystko co robią...
Reposted fromompalompa ompalompa
natiiii
Jak pluszowy miś z łezką w oku, będę czekał aż zaśniesz u mego boku
Będę jak pies - wierny Tobie, będę Cię kochał nawet w grobie
— ska- moja królowo <33
Reposted fromompalompa ompalompa
natiiii
3989 fb85
Reposted fromompalompa ompalompa
natiiii
5528 15f9
Reposted fromompalompa ompalompa
natiiii
0442 7cd9
natiiii
natiiii
2552 7d6a 500
natiiii
-Byłaś grzeczna?
-I to jeszcze jak, mijałam Go na ulicy i nawet go nie oplułam.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl